johanstuin2.gif (12700 bytes)

Verklarende woordenlijst.
nervatuur
Bladvormen
Bladstand
Bladranden

Eenjarige plant. Deze onstaat in de loop van een jaar uit zaad bloeit zet vrucht en sterft dan af.

Tweejarige plant. Deze vormen in het eerste jaar slechts een korte stengel met een wortelrozet van bladeren en vormen in het tweede jaar een opgaande stengel met bladeren , bloeien zetten vrucht en sterven dan af.

Vaste plant. Een plant die jarenlang kan leven maar waarvan de bovengrondse delen s'winters meestel afsterven maar ieder jaar
weer "takken" voortbrengt die weer kunnen bloeien en vrucht zetten.

Heester. Plant met een houtachtige stengel die zich direkt boven de grond vertakt.

Boom. Plant met een houtachtige stengel waarvan de vertakking zich op enige hoogte van de grond plaatsvindt.

Loop van de nerven in de bladeren (Nervatuur)

 

Handnervig. Aan de bladvoet ontspringen ongeveer even dikke nerven die in verschillende richtingen uiteenlopen.

gekarteld.gif (2307 bytes)

Veernervig. er is in het midden een hoofdnerf waaruit op verschillende plaatsen kleinere zijnerven ontspringen.

gezaagd.gif (3738 bytes)

Kromnervig. de nerven lopen aan de voet uit elkaar om bij de top weer bij elkaar te komen.bijv. tulp

kromnervig.gif (15137 bytes)

Parallelnervig. alle nerven lopen nagenoeg evenwijdig van beneden maar boven.grassen

Parallelnervig.gif (18758 bytes)

Bladvormen

bladvormen.jpg (29028 bytes) 1: Eirond
2: Omgekeerd eirond
3: Langwerpig
4: Spatelvormig
5: Lancetvormig
6: Ruitvormig
7: Hartvormig
8: Driehoekig
9: Schildvormig

Bladstand

enkelvoudig kruisgewijs.gif (1513 bytes) Enkelvoudig kruisgewijs Samengesteld kruisgewijs.gif (1730 bytes) Samengesteld en
niet kruisgewijs
smengesteld kruisgewijs.gif (2534 bytes) Samengesteld en kruisgewijs verspreide bladstand.gif (5266 bytes) Verspreide bladstand

Bladranden

gaafrandig.gif (3437 bytes) Gaafrandig

gekarteld.gif (2307 bytes)

Gekarteld
getand.gif (3428 bytes) Getand

gezaagd.gif (3738 bytes)

Gezaagd